محمد سعید شریفان

Mohammad Saeed Sharifan

محمد سعید شریفان

Mohammad Saeed Sharifan

محمد سعید شریفان
09133157397 / sharifan1@yahoo.com

هرگز در رزومه نویسی این اشتباهات را مرتکب نشوید!

 

محمد سعید شریفان

مهندس کامپیوتر (سخت افزار)، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی (انتقال تکنولوژی) با موضوع پایان نامه " ارزیابی فناوری اطلاعات در فضای مجازی با ملاحظات پدافند غیرعامل (امنیت - ایمنی - پایداری) " و دانشجوی در حال ارائه رساله دکترای مدیریت تکنولوژی (انتقال تکنولوژی و حقوق مالکیت فکری) با موضوع پایان نامه " طراحی و تبیین مدل توسعه فناوری بلاکچین در سیستم بانکداری با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان " و دارای گواهینامه های مهارتی: WINDOWS SERVER  و LINUX و  +NETWORK و CCNA و MCSA و ITIL و COBIT از سازمان فنی و حرفه ای کشور، کارشناس رسمی دادگستری، ارزیاب خسارت بیمه مرکزی ایران در رشته رایانه و فناوری اطلاعات، مدرس دانشگاه جامع علمی - کاربردی و عضویت در صندوق و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و مدیر مسئول انتشارات آینده نگار شریف.

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران - ایوندفهرست کتاب های تالیف و منتشر شده (1390 - 1400):

اهل قلم

- آقای دیجیتال ( شابک: 7-94-2517-964-978 )

- مدیریت استراتژیک ( شابک: 3-89-2517-964-978 )

- امنیت در بانکداری ( شابک: 7-0-98874-600-978 )

- امنیت در فضای مجازی ( شابک: 2-4-90575-600-978 )

- آموزش در فضای مجازی ( شابک: 6-6-90575-600-978 )

- آموزش مجازی ( شابک: 3-7-90575-600-978 )

- بانکداری الکترونیک ( شابک: 7-9-90575-600-978 )

- بانکداری در فضای مجازی ( شابک: 9-5-90575-600-978 )

- بانکداری مدرن ( شابک: 0-8-90575-600-978 )

- مراکز داده (مهندسی و مدیریت) ( شابک: 4-1-95874-600-978 )

 

سوابق فعالیت های تخصصی و حرفه ای (1370 - 1400)

3 Things About ICT/IT Every Business Should Know – Mod1

- گروه کامپیوتری مهر (دوران تحصیل دانشجویی)، خدمات رایانه ای و ثبت نسخ دارویی (1370 - 1376)

- مرکز رایانه ستاد کل نیروهای مسلح (دوران خدمت مقدس سربازی)، برنامه نویسی (visual foxpro و visual basic و visual c) و آموزش مهارت های هفتگانه (1376 - 1378)

- شرکت بین المللی انفورماتیک سیستم آوران (باسا)، مدیر پروژه نت: شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت پالایش نفت اصفهان و مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان (1378 - 1380)

- بانک رفاه کارگران، کارشناس انفورماتیک و خدمات نوین (1380 - 1399)

- انجمن شرکت های انفورماتیک ایران - کمیته اصفهان، روابط عمومی و دبیر اجرایی (1382 - 1384)

- سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان، روابط عمومی (1384 - 1385)

- سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، مشاور (1387 - 1388)

- سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان، مدیر کانون فناوری اطلاعات و ارتباطات (1385 - 1395)

- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس، حوزه قضایی کشور (1387 - ادامه دارد)

- بانک رفاه کارگران،  رئیس مرکز نوآوری (1400 - ادامه دارد)

معرفی مرکز نوآوری و توسعه کسب‌وکار رفاتک