مهندس محمد سعید شریفان

کارشناس رسمی دادگستری در رشته رایانه و فناوری اطلاعات

مهندس محمد سعید شریفان

کارشناس رسمی دادگستری در رشته رایانه و فناوری اطلاعات

مهندس محمد سعید شریفان

کارشناس رسمی دادگستری در رشته رایانه و فناوری اطلاعات (عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان از سال 1386 - www.kkrdi.ir)

 

مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

 

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی (انتقال تکنولوزی) (عضو انجمن مدیریت فناوری ایران از سال 1391- www.iramot.ir)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد (1391): ارزیابی فناوری اطلاعات در فضای مجازی با رویکرد پدافند غیر عامل

 

دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی (انتقال تکنولوزی و حقوق مالکیت معنوی)

عنوان پایان نامه دکترا (مرحله دفاع - 1399): مدل ارزیابی توسعه تکنولوزی بلاکچین در سیستم های بانکداری با رویکزد شبیه سازی عامل بنیان

 

مشاور و مدرس دوره آموزشی ارزیابی (تاثیرات / توانمندی ها) تکتولوزی به صورت عمومی و اختصاصی در صنایع مختلف و فناوری های نو و پیشرفته (از سال 1391)