محمد سعید شریفان

مدیریت نوآوری در صنعت بانکداری : از دانش تا ارزش

محمد سعید شریفان

مدیریت نوآوری در صنعت بانکداری : از دانش تا ارزش

محمد سعید شریفان

** Mohammad Saeed Sharifan / 0098 913 315 7397 ** دانش آموخته مهندسی کامپیوتر و دکترای مدیریت تکنولوژی و عضو انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران - مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی - کارشناس رسمی دادگستری در رشته رایانه و فناوری اطلاعات و عضو کانون - ارزیاب خسارت بیمه در رشته رایانه و فناوری اطلاعات، ناشر و مولف در حوزه نوآوری و کارآفرینی فناورانه و عضو انجمن، خانه و کانون های مرتبط ...

محتوای سرفصل:

 

- طرح مساله، تحقیق و موشکافی / Problem design, research and scrutiny

- مدل های ایده یابی و شکار ایده ها / Idea generation and idea hunting models

- نوآوری خلاق / Creative innovation

- نوآوری راه حل ساز / Innovation is a solution maker

- نوآوری اهرمی / Leverage innovation

 

Zoom Recognized for Innovation, Long-Term Potential as Part of Fortune  Future 50 | Zoom Blog

 

مدیریت نوآوری - طرح موضوع

الگوی سرآمدی برای صنعت بانکداری: نوآوری سرآمد

ایران مانند تمامی کشورهای دیگر دنیا، به بانکداری، نه مشخصا بانک‌ها، نیاز دارد. با این وجود، اگر تصمیمات راهبردی مناسبی اتخاذ شود و توجه مطلوبی به ابعاد بانکداری آینده و ستون‌های فعال‌کننده آن شود، بانک‌ها می توانند افق روشن‌تری در آینده پیش‌رو داشته باشند و بانک‌های ایران نیز مستثنی از این مهم نیست. نظام بانکی ایران با برخورداری از سابقه طولانی و درخشان، دارا بودن زیرساخت‌های فیزیکی و نیروی انسانی مناسب، دسترسی به بازارهای بزرگ در داخل کشور، حتی با قابلیت گسترش فعالیت به حداقل کشورهای منطقه، از قابلیت رشد خوبی برخوردار است. یکی از اهداف اصلی در مدیریت استراتژیک فناوری در سطح یک سازمان، به کارگیری فناوری‌های مختلف به گونه‌ای است که تولید ارزش در آن سازمان بیشینه شود. در این راستا، مدیران فناوری به ابزاری نیاز دارند تا از این موضوع اطمینان حاصل کنند. در این راستا نقشه‌ راه فناوری، ابزاری قوی برای پشتیبانی از برنامه‌ریزی راهبردی کسب و کار، محصول و فناوری است که اطلاعات، فرایند و ابزار لازم برای تولید آنها را فراهم می‌کند. مدل‌ها و چهارچوب‌های مختلفی در زمینه تدوین نقشه راه تکنولوژی ارائه شده‌اند، اما این مدل‌ها و چهارچوب‌ها دارای ویژگی‌ها و پیش‌فرض‌هایی هستند که امکان استفاده از آنها را در شرایط مختلف، محدود می‌کند. در الگوی سرآمدی پیشنهادی برای صنعت بانکداری ایران از چهار بعد زیر به عنوان ارکان تدوین سند الگوی سرآمدی استفاده می شود.

نقشه راه فناوری چیست؟ | شعار سال